Categorieën
FBA

Accreditatie gidsen

De accreditatie toont klanten en opdrachtgevers je inzet en professionaliteit als forest bathing gids.

Accreditatiepunten

Per module verstrekt Forest bathing Academy accreditatie of erkenning in punten. Om professioneel als forest bathing guide actief te zijn dien je over tenminste 30 punten te beschikken. Je moet jaarlijks dus tenminste 10 nieuwe accreditiepunten aan melden om blijvende professionaliteit te waarborgen. Je ontvangt hierover jaarlijks een badge van FbA.

Je kunt je accreditatiepunten aanmelden bij FBA voor accreditatie. Er zijn alternatieve opleidingen die je op kunt voeren voor accreditatie. Hieronder vallen twee buitenlandse forest bathing opleidingen, verdiepende trainingen zoals natuurcoaching of plantenleer, alsook deelname aan bijeenkomsten met collega gidsen. Informeer hierover bij FbA.

Practitioner

Module 1: na afronding van de Practitioner module heb je 10 accreditatiepunten.

Master

Module 2: na afronding van de Master Module heb je 10 accreditatiepunten.

ANFT en European Forest therapy institute

ANFT van Amos Cliffort is de internationale Amerikaans georganiseerde opleiding voor forest bathing therapy. Je opleiding bij ANFT is 20 accreditatiepunten waard.

Het Forest bathing institute van Alex Geese is de Europeese opleidjng. Deze opleiding is deels Spaans/Portugees en deels Engels georienteerd. Je opleiding bij Alex is 20 punten waard.

Plantenkunde

Voor de training plantenkunde (tevens inbegrepen bij Practitioner ) ontvang je 5 accreditatiepunten. Plantenkunde punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar. Alternatief kunnen bepaalde trainingen van IVN voor erkenning worden aangemeld.

Wildernis EHBO

Voor de training Wildernis EHBO (tevens inbegrepen bij Master) ontvang je 5 accreditatiepunten. Wildernis EHBO punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar. Alternatief kan een EHBO diploma voor accreditatie worden aangemeld, dit geldt echter alleen voor accreditatie na het behalen van de Mastermodule omdat Wildernis EHBO voorlopig onvervangbaar is.

Forest bathing met collega gidsen

Deelname aan forest bathing bij collega gidsen betekent actieve deelname en intervisie na afloop. Dat gebeurt volgens het train the trainers principe. Voor deelname aan forest bathing van collega’s na het behalen van de modules ontvang je 2 accreditatiepunten. Deze punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar.

Forest bathing assistent trainer

Als assistent trainer bij forest bathing modules begeleid je aanstaande gidsen bij hun opleiding. Als assistent trainer ontvang je 10 accreditatiepunten. Assistent trainer punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar.

Je ontvangt na het aanmelden van je accreditatie een badge. De badge mag je linken naar onze accreditatielijst.

Hey, Wat zijn je ervaringen en belevenissen? We horen graag van je!