Categorieën
FBA

Accreditatie bosbad gids

De accreditatie van bosbad gidsen is een teken omtrent hun professionaliteit. De accreditatie voor 2022 wordt uitgegeven door Forest bathing Academy.

Deskundigheid

Een bosbad gids heeft specifieke kennis omtrent forest bathing en de natuurlijke wereld en kan deelnemers hiermee bekend maken. Gidsen volgen de bosbad sequentie. Een bosbad gids onderkent dat niet menzelf maar de natuur de therapeut is.

Veiligheid

Een bosbad gids heeft relevante EHBO vaardigheden en kan veilig theeceremonies uitvoeren met lokale kruiden.

Handelswijze

Een bosbad gids die diensten tegen vergoeding aanbiedt voldoet aan Nederlandse wet en regelgeving. Men beschikt over algemene voorwaarden en maakt deze bekend aan de klant.

Opleiding

Een bosbad gids heeft een relevante door Forest bathing Academy erkende opleiding voltooid.

Accreditatiepunten

Per opleidingsmodule verstrekt Forest bathing Academy accreditatie punten. Om als bosbad gids deelnemers te begeleiden dien je over tenminste 30 punten te beschikken. Je moet accreditatiepunten vernieuwen om blijvende professionaliteit te waarborgen.

Je kunt je punten aanmelden bij FbA voor accreditatie. Je ontvangt hierover een onlinebadge. Er zijn alternatieve opleidingen die je op kunt voeren voor accreditatie. Hieronder vallen overige forest bathing opleidingen, verdiepende trainingen zoals natuurcoaching of plantenleer, en intervisie door deelname aan bijeenkomsten met collega gidsen en het uitnodigen van collega gidsen bij eigen bosbaden. Informeer hierover bij FbA.

10 punten: na afronding van de Practitioner module

10 punten: na afronding van de Master module

20 punten: ANFT en European Forest therapy institute

ANFT van Amos Cliffort is de internationale Amerikaans georganiseerde opleiding voor forest bathing therapy. Je opleiding bij ANFT telt voor 20 punten.

Het Forest bathing institute van Alex Geese is de Europeese opleidjng. Deze opleiding is deels Spaans/Portugees en deels Engels georiënteerd. Je opleiding bij Alex telt voor 20 punten.

5 punten: Plantenkunde

Voor trainingen omtrent planten en kruidenkunde ontvang je 5 accreditatiepunten.

FBA biedt zelf een cursus aan vanuit Caroline Zeevat.

Deze punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar. Informeer bij FBA welke trainingen voor accreditatie in aanmerking komen.

5 punten: Wildernis EHBO

Voor de training Wildernis EHBO van FBA ontvang je 5 accreditatiepunten.

FBA biedt zelf een cursus aan vanuit Yvonne Mud.

Wildernis EHBO punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar. Alternatief kan een elders behaald EHBO diploma voor accreditatie worden aangemeld.

5 punten: Intervisie

Deelname aan forest bathing bij collega gidsen betekent actieve deelname en intervisie na afloop. Voor deelname aan forest bathing onder collega gidsen ontvangen beiden 5 accreditatiepunten per keer. Voorwaarde is actieve deelname en intervisie na afloop.

Deze punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar.

Lijst van gidsen en contactinfo