Categorie├źn
Opleiding Bosbadgids

Accreditatie bosbad gids

De accreditatie van bosbad gidsen is een teken omtrent hun professionaliteit. De accreditatie voor 2022 wordt vooralsnog uitgegeven door Forest bathing Academy in afwachting van een collectieve aanpak. De landelijke accreditatie tool wordt ontwikkeld door senior gidsen in Nederland. Er zijn tevens gesprekken over oprichting van een branche vereniging vanwaaruit accreditatie voor de sector plaats kan vinden. De accreditatie zal inzichtelijk maken welke kwaliteiten bosbad aanbieders hebben.

Deskundig

Een bosbad gids heeft specifieke kennis omtrent forest bathing en de natuurlijke wereld en kan deelnemers hiermee bekend maken. Gidsen volgen de bosbad sequentie. Een bosbad gids onderkent dat niet menzelf maar de natuur de therapeut is.

Veilig

Een bosbad gids heeft relevante EHBO vaardigheden en kan veilig theeceremonies uitvoeren met lokale kruiden.

Handelswijze

Een bosbad gids die diensten tegen vergoeding aanbiedt voldoet aan Nederlandse wet en regelgeving. Men beschikt over algemene voorwaarden en maakt deze bekend aan de klant.

Opleiding

Een bosbad gids heeft een relevante door Forest bathing Academy erkende opleiding voltooid.

Punten

Per opleidingsmodule verstrekt Forest bathing Academy accreditatie punten. Om als bosbad gids deelnemers te begeleiden dien je over tenminste 30 punten te beschikken. Je moet accreditatiepunten vernieuwen om blijvende professionaliteit te waarborgen. Je kunt je punten aanmelden bij FbA voor accreditatie. Je ontvangt hierover een onlinebadge. Er zijn alternatieve opleidingen die je op kunt voeren voor accreditatie. Hieronder vallen overige forest bathing opleidingen, verdiepende trainingen zoals natuurcoaching of plantenleer, en intervisie door deelname aan bijeenkomsten met collega gidsen en het uitnodigen van collega gidsen bij eigen bosbaden. Klik hier voor meer info of informeer bij FbA.

Hey, hoe was je bosbad? laat van je horen!