Categorieën
Bosbadgids worden

Accreditatie bosbadgidsen

Op termijn zal de branchevereniging van bosbadgidsen zorg dragen voor accreditatie. In 2023 doet dit de Forest bathing Academy. Gidsen die afstuderen zijn geaccrediteerd bosbadgids. De accreditatie dient vernieuwd te worden.

Accreditatie draagt eraan bij om:

  • onze krachten te bundelen,
  • externe belangstellenden te informeren over onze kwaliteit,
  • onze economische positie te ondersteunen, 
  • onze vakinhoudelijke deskundigheid te versterken 
  • investeringen in onze professionaliteit te beschermen. 

Accreditatie van bosbadgidsen staat voor erkenning van bewezen deskundigheid. Dit betekent:

·       Als bosbadgids erken je het bos als de therapeut.

·       Als bosbadgids onderhoud je je verbinding met de natuur door bijvoorbeeld een sitspot te doen.

·       Als bosbadgids draag je (binnen redelijke grenzen) de verantwoordelijk voor de veiligheid rondom je bosbaden. Je bent op de hoogte van de werking van planten en je kunt eerste hulp verlenen tijdens een bosbad. 

·        Als bosbadgids houd je je kennis en kunnen op peil door bijscholing, door uitwisseling van ervaring en door intervisie. De intervisie wordt zonder (veel) kosten aan elkaar geboden. 

·        Als bosbadgids heb je (bij voorkeur) een door de vereniging erkende opleiding gevolgd. Lidmaatschap staat ook open voor autodidacte gidsen als ze menen te kunnen voldoen aan de in dit document genoemde intenties. 

Deskundigheid

Als bosbad gids heb je specifieke kennis omtrent forest bathing en de natuurlijke wereld en kun je je deelnemers hiermee bekend maken.

Dat betekent dat je als gids:

·        de bosbad sequentie volgt,

·        onderkent je dat niet jij maar de natuur de therapeut is.

Veilig

Als bosbadgids  weet je van eventuele bedreigingen voor de gezondheid van je deelnemers vanuit de locatie van je bosbad. Je kunt hier op de best mogelijke manier op anticiperen.

Dat betekent dat je als gids:

·        een geldig certificaat EHBO en  vaardigheden hebt,

·        je veilig theeceremonies kunt uitvoeren met lokale kruiden.

Handelswijze

Als gids voldoe je aan de lokale wet- en regelgeving. 

Als je diensten tegen vergoeding aanbiedt, beschik je over algemene voorwaarden en maakt deze bekend aan de klant. Dit is belangrijk omdat bedrijven graag met transparante partijen willen samenwerken.

Vertrouwen

Het verenigingsbestuur is van mening dat we te goeder trouw mogen zijn en zullen de opgaves van gidsen niet controleren. Hier kan uiteraard in een later stadium van af worden geweken mits dat nodig blijkt te zijn.  

Aanmeldproces

De accreditatie wordt op termijn uitgegeven door BBGN. Hiervoor vraag je het accreditatieformulier op, dit is een enquête over de hier beschreven deskundigheidscriteria. 

Accreditatie punten

Om als erkend bosbadgids vanuit Forest bathing Academy deelnemers te begeleiden dien je over minstens 30 punten te beschikken. De vereniging geeft op dit moment nog geen punten. Sommige accreditatiepunten moet je vernieuwen om blijvende professionaliteit te waarborgen.

10 of 20 punten: opleiding

Als erkend gids heb je je opleiding afgerond. Je krijgt hier 20 punten voor. De opleidingspunten hebben blijvende houdbaarheid.

Medio 2023 zijn de volgende opleidingen erkend: ANFT, Forest bathing Academy, The Forest Bathing Circle, Forest Therapy Hub, Econidra en Nadur.  

Als gids in opleiding, als autodidact en als je alternatieve opleidingen rondom forest bathing hebt gevolgd, krijg je 10 punten.

5 punten: Kennis van de natuurlijke wereld

Voor trainingen omtrent planten, bomen en kruidenkunde ontvang je 5 accreditatiepunten. Deze punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar.

De vereniging bespreekt op bestuursvergaderingen en op verzoek welke trainingen voor accreditatie in aanmerking komen. Dit zijn in ieder geval IVN natuurgidsen.

5 punten: EHBO

Voor je EHBO training ontvang je 5 accreditatiepunten. EHBO punten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar. 

We adviseren een wildernis EHBO training, alternatief kan een elders behaald EHBO diploma voor accreditatie worden aangemeld.

5 punten: Intervisie

Voor intervisie ontvang je 5 punten. De intervisiepunten behouden hun geldigheid gedurende 2 jaar.

Intervisie gaat 2 kanten op, je kunt het bosbad van een collega gids evalueren en bespreken of je kunt je een collega gids uitnodigen om jouw forest bathing te evalueren en te bespreken. De vereniging stelt hiervoor een aantal gesprekspunten ter beschikking. Intervisie is te allen tijde vertrouwelijk en de bevindingen blijven tussen jullie beide.  

Welkom bij Bosbadderen en Forest bathing Academy, waar kan ik je mee van dienst zijn?