Categorieën
nieuws

Is bosbadderen zweverig?

Willem vindt forest bathing maar zweverig, dat is niets voor hem. Sinds zijn stellige uitspraak denk ik erover na: hoe zweverig is forest bathing eigenlijk? 

Er ligt inderdaad nadruk op waarnemingen die de standaard vijf zintuigen lijken te overstijgen. ‘Aha,’ hoor ik u denken, ‘het zesde zintuig, dat is zeker zweverig!’ Alleen bedoelen we daar geen paranormale waarnemingen mee. Het gaat bijvoorbeeld om waar te nemen wat de afstand is van ons tot een ander levend wezen. Of om de waarneming van koelte. Dat lijken geen grote dingen, maar het zijn eyeopeners die we juist in deze tijd kunnen inzetten om kalmte en rust te vinden.

Veel mensen hebben het zo druk dat ze het gevoel hebben altijd ‘aan’ te staan. Er is een race om familie, werk, relaties en social media te stroomlijnen en aan de verwachtingen te voldoen. Om alle ballen in de lucht te houden moet je wel ‘aan‘ staan. Dat heeft stress tot gevolg, stress die erin kan resulteren dat men zich opgebrand en uitgeput voelt.

Er zijn diverse strategieën om daarvan te herstellen, denk aan mindfulness en meditatie.

Forest bathing is echter geen mindfulness, het gaat niet om jezelf, maar om de verbinding met andere levende wezens, bomen die soms al eeuwen zowel in beweging als op dezelfde plaats staan, de kringloop van dag en nacht, de seizoenen, de manier hoe insecten kennelijk zonder besef van wat ze doen de meest gecompliceerde metamorfoses ondergaan. De waarneming daarvan, mits deze zonder intellectuele inspanning gebeurt, heeft een diepe ontspanning tot gevolg.

Als je op je mobiel kijkt en opzoekt welk plantje je nu precies aan het gadeslagen bent of welk mirakel van ontpoppende kever een plaag blijkt te zijn voor gazonbezitters, is de ontspanning verbroken. Dat komt omdat we voor zintuigelijke waarnemingen andere hersengebieden gebruiken dan voor intellectuele uitdagingen. Het hersensysteem dat in de natuur ‘aan‘ gaat is gerelateerd aan creativiteit en lange termijnplanning. Het andere systeem waarmee we interacties en communicatie organiseren is juist gevoelig voor uitputting.

Forest bathing gebruikt zintuigelijke oefeningen om uit dat actieve hersengebied te blijven. Dat is de reden dat forest bathing voor het grootste gedeelte in stilte plaats vindt. We hebben allemaal zoveel verhalen die ons verleiden af te dwalen, we zijn het ontwend om de ervaring van de natuurlijke wereld op de voorgrond te stellen.  

Tijdens een forest bathing in Baarn had een deelnemer een slim horloge dat ook hartslagmeter was. Na een oefening zei hij: ”mijn google watch denkt dat ik in bed lig’. De verfijnde metingen die de polscomputer deed van bloeddruk, ademhaling en huidvochtigheid, deden het in de regel onfeilbare instrument concluderen dat de drager wel in slaap gevallen móest zijn.

Kalmte en rust hervinden door forest bathing is een verademing voor onze verhitte overactieve geest. Het lichaam reageert er onmiddellijk op door stress af te bouwen, de bloedruk te laten dalen en door zichzelf te herstellen. Uit onderzoeken onder forest bathing deelnemers in Korea en Japan is onlangs gebleken dat het aantal natural killer cellen, die bijdragen aan de immuniteit en afweerkracht van ons lichaam, sterk toenamen tijdens en gedurende enkele dagen na een forest bathing.

In Nederland kennen veel mensen ondertussen het begrip ‘headed city syndroom’, het gegeven dat door verhitting van steden de gezondheid van mensen in het geding komt. De media berichten er ’s zomers regelmatig over en vertellen dat meer groen en bomen eraan bijdragen de temperatuur te laten dalen. Koelte is goed voor de mens, En niet alleen figuurlijke koelte waarbij we een koel hoofd houden. De letterlijke temperatuur in de omgeving is evengoed van belang. Bomen zijn fantastische parasol voor als het om koelte gaat. Daarbij filteren ze fijnstof uit de lucht, dempen het lawaai, houden regenwater in de bodem vast, zuiveren de lucht en slaan CO2 op. Als we de klimaatverandering en haar effecten willen beperken weten we dat we naar de natuur moeten kijken. Laten we dat ook doen voor als het om onze gezondheid gaat – het kan heel simpel zijn. Onder de bomen van een stadspark kan het tot zeven graden Celsius koeler zijn dan in de versteende omgeving. Bij forest bathing leer je de koelte zintuigelijk waarnemen, je ervaart het effect ervan op je lichaam en op je geest.

En ga je dan geen bomen knuffelen met bosbadderen? Nee, niet perse. Sommige bomen hebben een lage knuffelfactor, zijn simpelweg te klein of jij vindt bomen knuffelen niet je ding. Als forest bathing gids ga ik er simpelweg niet over wie bomen wel off niet knuffelt. Mijn taak is de verbinding te herstellen tussen de natuur en de mensen. En dat heeft effecten, bij mensen zelfs meetbaar. Zweverig is dat niet. Toch?

MEL