Categorieën
Bedrijven Boeken FBA

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities van de algemene voorwaardenIn deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:A. Activiteiten: alle programma’s, tours, rondleidingen en events welke door Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen worden georganiseerd.B. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van Forest Bathing Academy  c.q. BosbadderenC. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan […]