Categorieën
Bosbadgids worden Nieuws

Branchevereniging Bosbadgidsen Nederland

In 2023 is de branchevereniging Bosbadgidsen Nederland opgericht. We willen ervoor zorgen dat klanten weten waar ze voor kiezen en dat gidsen hun investering in tijd en geld gewaarborgd zien.

Vereniging i.o. : bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Eefje Ludwig,

Penningmeester Ingrid Booster,

Secretaris Gudrun Feldkamp

Algemeen bestuur: Katarina Novotna, Femke Banga, Ada de Vette en Stefanie Boomsma

Branchevereniging van bosbad gidsen

De vereniging zet zich in de belangen van professionele bosbad gidsen in de breedste zin van het woord te behartigen. We willen bosbaden en bosbad gidsen op de kaart zetten door de krachten van individuele gidsen in Nederland te bundelen. We willen de economische positie van gidsen ondersteunen, door eraan bij te dragen de vakinhoudelijke deskundigheid van de professie te versterken en de investeringen van de gidsen in hun professionaliteit te beschermen. 

Wat is een bosbad gids

Een bosbad gids begeleid bosbaden in de breedste zin van het woord (…)

Wat is bosbaden

De praktijk om deelnemers te begeleiden bij bosbaden, Shinrin Yoku en Forest bathings waarbij het aangaan van verbondenheid met de natuurlijke wereld centraal staat. (…)

Wat is de vereniging

Vereniging voor bosbad gidsen in Nederland ingeschreven bij de KvK te Rotterdam met een bankrekening aldaar bij een nog nader te bepalen bank. De vereniging heeft jaarlijks een algemene ledenvergadering. (…) 

Het doel van de vereniging 

  •  informatie geven op vragen en behoeften van de deelnemers over vakinhoudelijke versterking zoals EHBO en opleidingsmogelijkheden
  • als belangenorganisatie opkomen voor de belangen van de leden.
  • de krachten van de leden bundelen 
  • de bekendheid met bosbaden vergroten
  • (…)

Dat doen we door en met actieve verenigingsleden die zich hiervoor inzetten in bijvoorbeeld werkgroepen. 

Bestuur 

Voorzitter: Eefje

Penningmeester: Ingrid

Secretaris: Gudrun

Algemeen bestuurslid: Kat 

Lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor alle gidsen die een erkende bosbad opleiding hebben gevolgd: Erkend zijn momenteel  ANFT, ForestBathing Academy, Forest Bathing Circle, Forest Therapy Hub en Econidra en Nadur. 

Gidsen die overige opleidingen tot bosbad gids hebben gevolgd kunnen een lidmaatschap verzoek indienen. Dat kan resulteren in een volledig lidmaatschap of een aspirant lidmaatschap. 

Aspirant leden zijn gidsen doen bijvoorbeeld aanvullende training  om aan het niveau van bosbad gids te voldoen. 

Volledige leden van de vereniging voldoen aan nader te formuleren voorwaarden, deze worden besproken in de werkgroep accreditatie.

Contributie

aanname: 25,50 contributie voor alle leden

De contributie wordt gebruikt voor: 

1000,- kennis –  kennisbijeenkomst per jaar  (ruimte, voorzieningen, voorbereiding reiskosten org. ) 

750,-   logo voor erkenning / accreditatie 

deel bijeenkomsten circa 4 x per jaar 

organiseren van de accreditatie

Communicatie: start met linkedin pagina / branche website, wat zijn de benodigdheden op de website, logo

500,- zakelijke aspecten: notariskosten

.  

De Bosbad Cadeaubon

Misschien wel het mooiste cadeau dat je kunt geven....

Welkom bij Bosbadderen en Forest bathing Academy, waar kan ik je mee van dienst zijn?