Categorieën
Vind je gids | contact

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Privacy en bescherming persoonsgegevens

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. De regels kunnen er hier op nageslagen worden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (emailadres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  persoonsgegevens?

  1. Relevante medewerkers bij partners. Partners zijn bedrijven, scholen en instellingen die 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  ondersteunen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  2. Vrijwilligers. Zij geven trainingen, zijn mentor of begeleiden kinderen tijdens projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  3. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  en die een contact formulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  4. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeenten en leveranciers werken.

En met welk doel? Privacy en bescherming persoonsgegevens

We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, scholen, gemeenten, fondsen en andere belanghebbenden zou 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, e mailadressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met contributie en administratie.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes, die we voeren om de zichtbaarheid van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat: we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

Wie is hier binnen 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  verantwoordelijk voor?

De operationeel projectleider.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  -medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

In sommige gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld. Een aanbieder die in opdracht van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  een excursie verzorgd,  ontvangt in sommige gevallen bijvoorbeeld de voor- en achternamen van deelnemers, zodat zij weten wie ze zullen rondleiden. En voorafgaand aan een project met scholen krijgen vrijwilligers, aanbieders en transporteurs de contactgegevens van betrokken partners, zodat ze contact met hen kunnen opnemen bij verhindering.

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. aanbieders/vrijwilligers die persoonsgegevens  ontvangen, wordt gevraagd die na afsluiting van het project te vernietigen.

Kan ik controleren welke informatie 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@destaduit.nl

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@destaduit.nl. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  , bijvoorbeeld als vrijwilliger of partner, ontvangen (automatische) serviceberichten, zoals een bevestiging van inschrijving of een reminder voor een excursie. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar info@destaduit.nl. De gegevens worden dan verwijderd. Dat betekent echter dat deelname aan onze projecten niet meer mogelijk is.

Wie mails krijgt over acties van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  , of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd mogen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar info@destaduit.nl.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@destaduit.nl. Vrijwilligers en partners van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookiegebruik. 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Welkom bij Bosbadderen en Forest bathing Academy, waar kan ik je mee van dienst zijn?