Categorieën
Bosbaden Nieuws

Shinrin Yoku in Japan

Shinrin Yoku in Japan: hoe zit het nou met de bosbad opleidingen, onderzoeken en organisaties en wat heb ik in Japan precies ontdekt?

Het begin


Shinrin yoku is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld. Rond de eeuwwisseling werden de eerste medische onderzoeken gedaan om de gezondheidseffecten ervan te meten. Shinrin Yoku werd geleidelijk aan ook in andere landen geïmplementeerd. In Japan werd Infom opgericht, de International Society of Nature and Forest Medicine. Dat is een vereniging waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen spelers uit andere landen, maar ook een opleider voor Shinrin Yoku gidsen en een krachtige belangenbehartiger.

Dr. Qing Lee


Dr. Qing Lee, de bekende auteur van de standaardboeken over Shinrin Yoku is verbonden aan Infom, hij en zijn team hebben congres, workshops en de eropvolgende tour ontwikkeld. Qing Lee en Infom zijn gericht op de meetbare gezondheidsaspecten van Shinrin Yoku. Het meeste onderzoek dateert uit de jaren 10 tot 17 en gaat over welvaartsziekten zoals hoge bloeddruk, depressie en disbetes. Shinrin yoku in Japan is vooral een preventie programma.

Bosbaden in Japan


Bij de start van elke bosbadtrail is er een natuurinfocentrum met toiletten, heel vergelijkbaar met zoals die er bij ons uitzien, behalve dan dat er ook een tafel met meetapparatuur staat. Voorafgaand en na je bosbad meet je bloeddruk en temperatuur.

Een begeleid bosbad start met een milde warming up, de lengte van een bosbad is meestal 10.000 stappen. Onderweg worden de zintuigen ingezet met nadruk op reuk. Botanische namen van geurende planten en struiken en hun gebruik door de mens worden uitgelegd. Je wordt geacht geuren van verschillende groepen bomen te onthouden en te vergelijken.
Je neemt een matje mee op je bosbad en gaat daarop onder een boom liggen om naar het licht en de bladeren te kijken (komorebi). Je doet buikademhalingsoefeningen. Je beweegt langzaam door het landschap op afstand van elkaar.
Halverwege wacht er op een picknick plek een Bento box met de lunch op ons.  Het bosbad wordt afgesloten met stretchoefeningen in een cirkel.
Na de oefeningen vertelt de gids waarom  deze gezond zijn voor je. Er is geen uitwisseling tussen de deelnemers onderling.

Trails


In 65 bosachtige gebieden zijn shirin yoku gidsen actief en zijn er trails gemerkt. Het zijn door Infom erkende routes.  Halverwege de trail staan informatie borden met staafdiagrammen die de bosbadderaar laten zien wat precies het gezondseffect van dit gebied is. 

De trails liggen op afstand van de populaire natuurgebieden en zijn vooral goed met de auto te bereiken.

De gidsen


In Japan zijn meer dan 1000 gidsen opgeleid. Ik heb er 5 gesproken over hun werk. Ze begeleiden gemiddeld 2 bosbaden per maand voor deelnemers uit omringende steden. Vaak lopen er sociale programma’s. Zo is er een voor gezinnen om kinderen en hun ouders iets samen te laten doen en is er een combi gemaakt tussen yoga en shinrin yoku. Naast bosbadgids zijn ze gemeenteambtenaar, vogelaar, ict’er, aroma therapeut / masseur en boswachter.

Focus op gezondheid

Infom focust op gezondheid, vooral preventie gericht op welvaartsziekten Je doet een bosbad zoals je een rondje gaat hardlopen. De natuur is secundair en natuurverbinding wordt als romantisch en onwetenschappelijk gezien. Onderzoek naar natuureffecten uit andere landen lijken overwegend onbekend of niet geïntegreerd te zijn.

Ik heb naast onze groep weinig bezoekers en geen andere bosbadderaars opgemerkt. Mijn indruk is dat Japan door de focus op medische aspecten kansen laat liggen (later meer).

Infom in het Shinrin Yoku netwerk

Infom is uiteraard de voorloper, anderzijds lijkt het zichzelf ook als gewoon een van de puzzelstukjes te zien van wat Shinrin Yoku allemaal kan zijn.
Al tijdens het congres werden namelijk vragen die de eigen deskundigheid overstegen terzijde gelaten. Een houding die ruimte geeft voor ontwikkeling door derden, zoals die uiteraard ook in diverse landen plaats vindt en heeft gevonden.

Hubfunctie Infom


Infom stimuleert uitwisseling door een jaarlijks congres te organiseren. Hier is een kwart van de tijd ingeruimd voor sprekers met een heel andere focus. Voor mij had de verdeling meer 50/50 mogen zijn.

Infom chapters


De organisatie biedt landen aan om een eigen Infom chapter te vormen.  Daarvoor moeten 5 mensen uit een zeker land het congres met de lezingen van Qing Lee en de workshop hebben bijgewoond. Als chapter kun je je beter sterk maken als professionele vereniging. Qing Lee gaat bezien of een zo klein land als NL ook 5 mensen moet hebben of dat minder  voldoet.

INFOM en ANFT


Ik was al Forest bathing therapist vanuit de ANFT (Association of Nature and Forest Therapy). Sindskort ben ik dus ook International Shinrin Yoku Instructor vanuit INFOM (International Society of Nature and Forest Medicine).
Het verschil tussen de Japanse (Infom) en de Amerikaanse(Anft) stijl van bosbaden is groot.
ANFT heeft veel van de lacunes uit het vroege bosbaden ingekleurd. Het belangrijkste is waarschijnlijk de sequentie, de 5 stadia waar tegenwoordig elk bosbad uit bestaat.
Zowel Infom als ANFT starten met een introductie voor de deelnemers, wie is wie, wat gaan we doen, de route, de wc’s, waar kun je op rekenen.
In plaats van een warming-up doet ANFT de POP een geleide meditatie die je zintuigen activeert en je aan laat komen op de plek.  Daarna houdt elke overeenkomst eigenlijk op, afstand, duur, opbouw, presentatie…. alles is grondleggend anders. In Japan krijgt de ANFT aanpak alle ruimte, getuige de uitgebreide presentatie van Amos Clifford waar poesie, verbeelding, mystiek en storytelling aan te pas kwamen.

ANFT afsplitsingen die je zou kunnen kennen


ANFT kent een afsplitsing van oud trainers, deze hebben intussen ook weer een splitsing gehad met in Engelandven Portugal elk een aparte organisatie die gidsen traint, belangen behartigt en wetenschappelijk onderzoek initieert. Zij bouwen voort op de Japanse onderzoekstraditie en leiden gidsen in ANFT stijl op.
Bij de afsplitsing hebben de nieuwe organisaties nieuwe woorden voor de stadia van de sequentie bedacht. Ze zijn echter dezelfde opbouw blijven volgen.
In Nederland volgen wij de sequentie ook, maar we zijn minder gericht op verstilde spirituele ervaring dan ANFT.

Dus


In veel landen blijken er shinrin yoku organisaties actief te zijn met ieder eigen zwaartepunten. Behalve fascinerend is dat buitengewoon leerzaam. De week bijscholing heeft kaders gesteld en laten zien hoeveel ruimte er is om te ontwikkelen en samen te werken.

De Bosbad Cadeaubon

Misschien wel het mooiste cadeau dat je kunt geven....